En dörr öppen för alla
Hela Människan Ria i Järfälla är en ekumenisk organisation med kristen grund som arbetar med att hjälpa och stötta människor i utsatta situationer. Insatserna präglas av en helhetssyn, där man ser till hela människan för att hela människan.
Sedan 30 år tillbaka bedriver organisationen socialt arbete bland utsatta människor. Idag omfattar verksamheten cirka 25 anställda och 50 volontärer vid fyra enheter. Ria Center är både dagcenter och natthärberge för hemlösa och missbrukare, med elva sängplatser och inget nykterhetskrav. Natthärberget Udden, som ligger i Solna, drivs via socialtjänsten. Ria-hemmet är ett så kallat HVB-hem, vilket står för hem, vård eller boende. På ett HVB måste man vara ”nollad” – helt fri från droger och alkohol – och de boende kontrolleras med jämna mellanrum.
Från början bestod Ria-Hemmet av en lägenhet på fem rum, berättar föreståndaren Mait Almqvist. Allteftersom tiden gick växte den, och nu har man tillgång till en hel portuppgång med hela sex lägenheter. När en person är alkohol- och drogfri kan man få ett rum på Riahemmet, där Mait och personalen börjar hjälpa denne att ta tag i sitt liv, inklusive allt praktiskt såsom ekonomi, familj och kläder samt att reda ut allt med sociala myndigheter. Ria-Hemmet håller väldigt hårt på nolltolerans, och verksamheten är helt självbärande.

Vid sekelskiftet utökades verksamheten med vård- och motivationshemmet Sjönäs gård i Bålsta. De boende här är vuxna män och kvinnor med långvarigt missbruk, ofta kombinerat med psykiska, somatiska, sociala och lättare fysiska funktionshinder. Här finns personal dygnet runt, och även här är det nolltolerans som gäller. Föreståndaren Carole Hallberg berättar att verksamheten går ut på att bygga upp gästens självkänsla och motivera till en förändrad livsstil. De får också hjälp med skuldsanering , friskvård eller sjukpension. En individuell behandlingsplan görs tillsammans med socialförvaltningen.
Snart hoppas man kunna öppna ett lågtröskelboende i Jakobsberg, där de utsatta kan vistas dygnet runt och där inga krav på nykterhet finns. Man tar gärna emot volontärsarbetare och sponsorer.

Hela Människan ser att missbruksproblemen går neråt i åldrarna, och det gäller att rädda så många som möjligt. Hela Människan arbetar med barn till missbrukare enligt Rädda Barnens pedagogik, så kallad Linusverksamhet Det är inte bara hemlösa missbrukare som får hjälp, utan man tar också emot privata placeringar och företagsplaceringar.
Jobbet som personalen och volontärerna gör är jätteviktigt, och mycket omväxlande. De ser naturligtvis många tråkiga saker, men att hjälpa till att slussa människor vidare i livet är också mycket givande.
Hela Människan Ria finns över hela Sverige, och har personal med en bred kompetens och utbildning. Dörren är alltid öppen och organisationen respekterar varje människa, oavsett livssituation och bakgrund.

Ria Järfälla

Bransch:
Hälsa

Telefon: 08-58410570
Fax: 08-58014194


Email:
ria.jarfalla@helamanniskan.se

Hemsida:
www.helamanniskan-jarfalla.se

Adress:
Ria Järfälla
Box 266
17725 Järfälla

| 13 SENASTE FÖRETAGEN